Ambitieus én realistisch klimaatbeleid

Bouwen en bewaren, dat is onze Bijbelse opdracht. Daarom vindt SGP-jongeren het belangrijk dat bedrijven, burgers én de overheid goede rentmeesters zijn over de schepping. Iedereen moet duurzaam en verantwoord omgaan met schaarse grondstoffen, energie, gezonde lucht, schoon water en vruchtbare bodem. Maar, klimaatbeleid moet ook haalbaar en betaalbaar zijn. We zien dan ook niets in onhaalbare doelen of onverstandig beleid. De steeds groter wordende klimaatambities ondergraven het noodzakelijke draagvlak voor het beleid. Beter is om met verstandige maatregelen te komen en gewone burgers de kans te geven mee te doen. Wat wil SGP-jongeren concreet?

Inspanningsverplichting!
SGP-jongeren wil dat klimaatdoelen inspanningsverplichtingen worden in plaats van resultaatverplichtingen. Zo worden toestanden als het Urgenda-vonnis voorkomen. Verder moet er meer geld naar innovatie: (relatief) nieuwe technieken, zoals waterstof, elektrisch vervoer of thorium zijn namelijk veelbelovend. Als we nu veel geld steken in het ontwikkelen van deze technieken levert dat op lange termijn veel CO2-reductie op én creëert het Hollandse werkgelegenheid. Vliegen moet worden ontmoedigd door een stevige vliegbelasting. En er moet juist geïnvesteerd worden in een goed treinennetwerk door heel Europa. 

Een brede energiemix mét kernenergie
SGP-jongeren wil bovendien inzetten op een brede energiemix mét kernenergie. Windmolens en zonnepanelen vormen een belangrijk onderdeel van de energievoorziening, maar de hoeveelheid stroom die ze leveren verschilt per dag. Ook bevatten ze zeldzame metalen die onder erbarmelijke omstandigheden gewonnen worden en voor ernstige milieuvervuiling zorgen. Om deze problemen zoveel mogelijk tegen te gaan, moet kernenergie een belangrijk aandeel van de elektriciteitsopwekking vormen. Ook moet ingezet worden op technieken als geothermie en getijdenenergie. Zo creëren we een brede, betrouwbare energiemix.

Een helder perspectief
Draagvlak bij de burgers is erg belangrijk voor de overgang naar duurzame energie. Het helpt dan niet als de overheid steeds groter wordende ambities over de bevolking heen strooit. Het is beter om een helder perspectief te bieden. Van het gas af wordt niet langer de norm: isolatie of hybride oplossingen zijn in veel gevallen ook prima. Wat SGP-jongeren betreft worden bewoners betrokken bij de verduurzaming van hun eigen wijk. Burgers die zelf aan de slag willen door het oprichten van een energiecoöperatie, het isoleren van hun huis of het aanschaffen van zonnepanelen krijgen ruim baan en worden geholpen door de overheid.

Een duurzame landbouwsector
SGP-jongeren is vóór een duurzame landbouwsector. De Nederlandse agrarische sector is wereldwijd een van de meest innovatieve, efficiëntste en schoonste. Daar zijn we trots op! Daarnaast wil SGP-jongeren de boeren stimuleren om duurzame en energiebesparende technieken te gebruiken en zo nóg duurzamer te worden. 

SGP-jongeren kiest voor een realistisch en verstandig klimaatbeleid dat zich niet alleen richt op de komende vier jaar, maar ook op de jaren erna. Op naar een stralende toekomst!

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren