De Nederlandse woning ramp

Een eigen huis en een vaste baan, dat is wat jij en de meeste andere jongeren graag willen. Het is iets wat de generaties voor ons hebben, maar wat voor velen van de jongeren nu onbereikbaar is. Naast de vergrijzing, helpt de corona crisis niet mee in het oplossen van dit probleem. Hoe groot is de woningnood? Wat zijn de problemen voor jongeren? En welke kansen ziet de SGP-jongeren?

Hoe hoog is de nood?

Alleen al in 2020 waren zo’n 206.000 mensen op zoek naar een woning, terwijl er maar zo’n 68.000 nieuwbouwwoningen bijgebouwd zijn. Dit is natuurlijk een enorm tekort. Nu heeft de overheid als plan om in 2030 ongeveer 900.000 extra nieuwbouwwoningen te bouwen. Daar is het tekort de komende jaren niet mee opgelost. Zeker niet voor jongeren: zij tussen wal en schip en zoeken hun toevlucht dan maar in de vaak dure particuliere huursector. Daar zijn zij gemiddeld bijna de helft van hun inkomen kwijt aan de maandelijkse huur. Dit is een hoge ‘woonquote’! Hoog tijd dus dat jongeren opstaan voor een eerlijke woningmarkt!

Meer woningen

Er moeten simpelweg meer woningen worden gebouwd om de stijgende vraag aan te kunnen. Strenge wet- en regelgeving, zoals de BENG (Bijna Energie Neutraal), vormt echter een belemmering voor de woningbouw. 1In 2020 moesten alle nieuwbouwwoningen energieneutraal zijn. Sinds de stop van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019, zijn veel bouwprojecten stil komen te liggen. Gelukkig heeft het kabinet op 13 november 2019 maatregelen genomen voor de vermindering van stikstofneerslag, om zo ruimte te bieden aan de bouw van ongeveer 75.000 woningen.2

Deze 75.000 nieuwbouwwoningen zijn een mooi begin, maar er zullen meer woningen bijgebouwd moeten worden. Dit betekent dat de vermindering van de stikstofneerslag doorgezet moet worden, zodat er nog meer woningen bijgebouwd kunnen worden. Ook wil SGP-jongeren dat er weer een ministerie van Volkshuisvesting in het leven geroepen wordt om een betere coördinatie vanuit de overheid te hebben. Nu ligt die coördinatie van de nieuwbouw grotendeels in de handen van de gemeenten. Met deze maatregelen is er een stevige stok achter de deur om deze woning ramp op te lossen.

Kansen voor jongeren  

Jongeren zijn gemiddeld zo’n 46 % van hun inkomen kwijt aan huur. Dit wordt onder andere veroorzaakt door huisjesmelkers die de huurprijs enorm opdrijven. Daarnaast is het onmogelijk om zonder een vast contract een hypotheek af te sluiten voor een dure koopwoning. SGP-jongeren wil daarom dat jongeren bij de aankoop van een woning een starterslening kunnen krijgen. Dit houdt in dat een starter €50.000 kan lenen tegen 0% rente met een langere aflossingstermijn.

SGP-jongeren roept daarnaast woningcorporaties op om meer betaalbare huurwoningen te bouwen. Daarbij is het belangrijk dat de overheid de woningcorporaties ondersteunt met tegemoetkomende wetgeving, zodat het voor hen wel rendabel blijft. Tot slot zijn er veel ongebruikte (kantoor)panden. We moeten het stimuleren dat deze panden een nieuwe bestemming krijgen, namelijk voor woningen. Dat doet ook een flinke duit in het zakje om de woningnood op te lossen!

  1. Bouwbesluit | RVO.nl
  2.  Woningbouw | Thema’s | Aanpak Stikstof

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren