Het leven

Elk leven is beschermwaardig, van het prilste begin tot het einde. Het leven is van God gegeven en daarom zeer kostbaar en waard om voor te strijden! Dat doen SGP en SGP-jongeren en dat is juist nu zo nodig. We zien helaas vandaag de dag dat er steeds minder voorzichtig met het leven wordt omgegaan. Denk bijvoorbeeld aan het bizarre gemiddelde van 30.000 abortussen per jaar en aan het stijgende aantal euthanasie-aanvragen!

SGP-jongeren is voor het leven!

Maar liefst 47% van de vrouwen geeft aan een abortus te moeten ondergaan vanwege financiële redenen. Dit is met afstand de grootste reden voor een abortus. Ook 25% van de vrouwen geeft ‘een compleet gezin’ als reden aan. Ook voelen vroegen zich vaak nog te jong om ouder te worden. Verdere redenen die worden genoemd zijn bijvoorbeeld geen goede opleiding, partner die geen kind wil, een verbroken relatie of een kindje met een handicap. 

Moet dat het ongeboren leven maar beëindigd worden? Nee, want de SGP en SGP-jongeren zien andere oplossingen! Zou het niet veel beter zijn om in te zetten op het voorkomen van ongewenste zwangerschappen en een goede zorg voor tienermoeders? Onafhankelijk en deskundig advies van hulpverleners is essentieel voor elke vrouw die abortus overweegt. De SGP vindt het daarnaast belangrijk om tienermoeders te ondersteunen waar dat nodig is. De hulpcapaciteit voor deze meiden moet dan ook worden uitgebreid en er zijn nog steeds grote financiële onzekerheden. Door een nieuwe urgentiecategorie toe te voegen aan de Huisvestingswet komen tienermoeders sneller aan huisvesting.

Zorg voor het kwetsbare leven!

Niet alleen het prille leven is kostbaar, ook het oude, kwetsbare leven is beschermwaardig! Daarom wil SGP-jongeren zich samen met de SGP inzetten voor het onze ouderen. Zij zijn geen ‘dor hout’ en ze verdienen de zorg die ze in hun levensavond nodig hebben. Wij zijn daarom geen voorstander van de huidige euthanasiewet. Daarnaast hebben we veel moeite met de term ‘voltooid leven’. Deze term doet geen recht aan de situatie van de ouderen, want: wie bepaalt of een leven voltooid is? We moeten ons juist inzetten voor waardig ouder worden!

Zorg voor de medemens!

Goede zorg voor onze medemens is een Bijbelse opdracht. Daarom vinden wij dat het belangrijk en noodzakelijk is om een goed zorgbeleid te hebben. Speerpunten daarbij zijn passende zorg en ook keuzevrijheid in de zorg. In ons land moeten mensen passende zorg kunnen krijgen, de zorg die mensen nodig hebben. Daarnaast moet iedereen altijd kunnen kiezen voor een zorgverlener die bij zijn of haar levensovertuiging past.

SGP-jongeren staat voor een christelijk Nederland. In de Bijbel lezen we dat dat zorg voor onze naaste een belangrijke opdracht is. Dat is de basis voor onze keuzes en de reden dat we ons inzetten voor onze kwetsbare medemens: van het prilste begin tot het kwetsbare einde!

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren