Portret: Arjen Klein

De 21-jarige Arjen Klein studeert momenteel aan de Radboud Universiteit Nijmegen waar hij de master Staats- en Bestuursrecht volgt. Tijdens zijn bachelor European Law School heeft Arjen bijna twee jaar als juridisch begeleider bij VluchtelingenWerk gewerkt: “Hier begeleidde ik statushouders die recent een woning in de gemeente hadden gekregen en hielp ik met allerlei juridische vragen. Het meeste hield ik mij bezig met hun procedure van gezinshereniging, die voor veel mensen nog liep.”

Vluchtelingenwerk
Arjen vertelt dat hij met het vluchtelingenwerk op een relatief eenvoudige manier de kennis die hij bij zijn studie opdeed, kon toepassen en hiermee vluchtelingen kon helpen: “Het betekende veel voor deze mensen als je ingewikkelde procedures kon uitleggen of een belangrijke brief voor ze wilde versturen. Daarnaast waardeerde ik de persoonlijke contacten met deze mensen altijd. Hierdoor kun je je eigen ‘wereld’ in perspectief plaatsen en je leert allerlei nieuwe dingen, bijvoorbeeld over een andere cultuur.”

Trage procedures
Eén van de dingen waar de statushouders het meest last van hebben zijn de trage procedures, waardoor het lang duurt voordat een besluit genomen is. Arjen: “Dit is niet alleen met het verlengen van een verblijfsvergunning of de procedure van gezinshereniging, maar ook tijdens hun eigen asielprocedure hebben mensen vaak al lang moeten wachten in een AZC.”

Sinds de coronapandemie is dit volgens Arjen alleen maar erger geworden: “Instanties als de IND (Immigratie- en Naturalisatiedienst) kunnen nog minder mensen helpen. Daarnaast hebben statushouders vaak veel zorgen over familieleden die nog in hun thuisland zijn of in vluchtelingenkampen verblijven. De medische voorzieningen zijn daar minder of helemaal niet aanwezig en contact houden is vaak moeilijk. Als er dan een procedure voor gezinshereniging loopt, geeft dat veel onzekerheid.”

"Het is een plicht om bescherming te bieden aan mensen die dat van hun eigen overheid niet krijgen. "

Hulp bieden
Als christen vindt Arjen dat wij onze medemens moeten helpen en bescherming moeten bieden aan hen die dat het meest nodig hebben: “De rijkdom en vrede die wij in Europa hebben is niet vanzelfsprekend, en de verhalen van vluchtelingen maken dat alleen maar meer duidelijk. Daarom is het een plicht om bescherming te bieden aan mensen die dat van hun eigen overheid niet krijgen.” Maar Arjen merkt ook op dat geen enkel land, hoe groot ook, de capaciteit heeft om alle problemen te adresseren: “Daarom moeten we ook op dat gebied verder kijken dan ons eigen land, en bijvoorbeeld investeren in instabiele regio’s zodat mensen niet meer gedwongen worden te vluchten.”

Wat kunnen wij als jongeren doen?
Het is volgens Arjen belangrijk om je te verdiepen in de verhalen van vluchtelingen: “Ze kunnen uiteindelijk gewoon je buurman of collega zijn.” Daarnaast zou Arjen het vluchtelingenwerk iedereen aan kunnen raden: “Net als bij vrijwilligerswerk in het algemeen kunnen kleine dingen dan veel betekenen. Ik denk dat jongeren op die manier veel bij kunnen dragen. Tot slot kunnen jongeren hierdoor ook veel leren van de vluchtelingen zelf en het onderwerp ‘migratie’ in een betere context plaatsen dan dat het vaak in de waan van de dag heeft.”

Arjen Klein

Master Staats- en Bestuursrecht

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren