Portret: Marie-Liza Baan

Een echte strijder voor het christelijk bijzonder onderwijs, zo noemt Marie-Liza Baan (21) zich. De studente Leraar Godsdienst en Levensbeschouwing aan de Christelijke Hogeschool Ede geeft  les op de Gomarus in Gorinchem, een reformatorische bijzondere school. Marie-Liza: “Het is inmiddels al de vierde school waar ik voor de klas sta en dagelijks tussen de scholieren te vinden ben.”

Marie-Liza geniet iedere dag van haar werk als leraar: “Het omgaan met scholieren vind ik erg mooi en ik kan door het lesgeven een steentje bijdragen aan hun persoonlijke ontwikkeling. Daar komt bij dat de school waar ik werk een reformatorische school is, dus een school die aansluit bij de opvoeding van de ouders. Als school zijn we een soort verlengstuk van de opvoeding, waarbij leerlingen binnen een veilige omgeving met elkaar kunnen discussiëren en hun mening kunnen vormen. Van die gesprekken met mijn leerlingen leer ik zelf ook.”

De jonge docent merkt dat de pubers ongemerkt veel met geloof bezig zijn en dat ze vragen hebben: “Ik probeer dan met de leerlingen mee te denken en hen te begeleiden met deze vragen van levensbelang. Dat is wat mij betreft ook de kracht van het christelijk bijzonder onderwijs: het samen in gesprek gaan binnen een veilige omgeving. Het is mooi dat we in Nederland die ruimte hebben en het is daarom echt de moeite waard om daarvoor te blijven strijden, zeker nu de vrijheid van onderwijs onder druk staat.”

"Samen met de leerlingen wil ik daarom bouwen aan onze gemeenschap. Daar biedt het bijzonder onderwijs écht de kans voor."

Het afschaffen van bijzonder onderwijs vindt Marie-Liza echt een slecht idee: “Veel leerlingen moeten nog leren om hun meningen goed onder woorden te leren brengen en bovendien zijn ze ook nog bezig aan hun zoektocht. Dan is het toch juist heel onverstandig om ze die veilige omgeving te ontnemen?”

Marie-Liza ziet dat in de media vaak een eenzijdig en negatief beeld geschetst wordt van bijzondere scholen, vaak op basis van incidenten: “Dat betekent wat mij betreft twee dingen: aan de ene kant moeten onze scholen hun zaakjes goed op orde hebben en geen aanleiding geven tot negatieve beeldvorming. Aan de andere kant moeten ‘buitenstaanders’ juist meer naar ons luisteren en niet alleen maar afgaan op negatieve berichten.”

“De leerlingen van nu zijn later de ambassadeurs van onze gemeenschap,” aldus Marie-Liza.  “Samen met de leerlingen wil ik daarom bouwen aan onze gemeenschap. Daar biedt het bijzonder onderwijs écht de kans voor. Daarom vind ik het waardevol om me daar sterk voor te maken!”

Marie-Liza Baan

Studente Godsdienstonderwijs

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren