Portret: Thijmar Kolk

Thijmar Kolk (21) studeert aan de Driestar hogeschool in Gouda. Hij zit daar in het vierde en laatste jaar van de PABO. De basisschoolmeester-in-opleiding koos bewust voor een voltijd studie aan de Goudse hogeschool en verruilde daarvoor het ouderlijk huis in Genemuiden voor een studentenwoning in Gouda: “De opleiding aan de Driestar paste het best bij mij als persoon en mijn eerste kennismaking met de hogeschool voelde als een warm bad.”

Onderwijs met meerwaarde
Het onderwijs heeft een grote aantrekkingskracht op Thijmar: “Het mooie aan mijn beroep vind ik dat ik kinderen mag onderwijzen, dat ik ze iets mag meegeven in hun ontwikkeling en ze klaar mag maken voor de maatschappij.” Thijmar ziet de christelijke identiteit op de scholen als iets heel waardevols: “Als meester mag ik de kinderen helpen vormen naar het doel wat de Bijbel ons voorhoudt. Ik ervaar dat mijn onderwijs een meerwaarde heeft, en daarom wil ik ook graag meester blijven. Ik houd van de kinderen. Ik haal veel voldoening uit het omgaan met de kinderen!”

Studeren ondanks het leenstelsel
De jonge meester hoopt binnenkort te beginnen met zijn LIO-stage, de eindstage van de opleiding. Met zijn eindstage gaat Thijmar ook al een klein beetje verdienen. Dat is wel fijn, want de student is begonnen met zijn opleiding in het leenstelsel. Hoewel ook zijn oudere broer en jongere zusje studeren, krijgt Thijmar geen aanvullende beurs: “Omdat mijn ouders het natuurlijk niet kunnen permitteren om drie studies te betalen, kwam het er op neer dat ik alles zelf moest gaan betalen. Naast een studie van meer dan 2000 euro per jaar heb je ook te maken met zo’n 300 euro kamerhuur en 100 euro aan boodschappen per maand. Daar komen dan ook nog studiematerialen en overige kosten zoals kleding bovenop. Daarbij vind ik het echt frustrerend dat er geen onderscheid is tussen uitwonende en thuiswonende studenten.”

Thijmar is er heel open over dat hij gebruik heeft gemaakt van het leenstelsel: “Je moet echt een flink spaarpotje hebben om een vierjarige studie te kunnen bekostigen, zeker als uitwonende student. Ik had wel de inkomsten van een zaterdagbaantje, maar daarmee kun je nog niet eens je maandelijkse huur dekken.”

Angst voor een grote studieschuld
Het leenstelsel heeft zijn keuze niet veranderd, maar dat van veel (aankomende) studenten wel: “Als pr-teamlid van de Driestar hogeschool werden mij vaak de volgende vragen gesteld: ´Als ik op kamers ga, dan moeten mijn ouders en ik toch veel geld hebben, want anders moet ik  toch veel lenen?´ Je proeft in die vragen de angst voor een grote studieschuld.”

"Je moet echt een flink spaarpotje hebben om een vierjarige studie te kunnen bekostigen, zeker als uitwonende student."

Een waardevolle tijd

Ondanks zijn studieschuld kijkt Thijmar terug op een waardevolle studietijd: “Ik heb een tijd gehad waarin ik nieuwe vriendschappen mocht sluiten, mezelf heb mogen ontwikkelen als persoon, zowel op het gebied van geloof als vakkennis. Maar, het heeft mij wel veel geld gekost. Mijn keuzevrijheid wordt duur betaald en het is niet fijn om met een studieschuld te beginnen aan je loopbaan. Voor het terugbetalen van de schuld krijg je van de overheid voldoende tijd, maar de studieschuld speelt mee in veel beslissingen, bijvoorbeeld als je wel eens nadenkt over een trouwerij en een eigen huis. Voor starters zijn de stijgende huizenprijzen al problematisch én dan wordt er ook nog eens gekeken naar je studieschuld als je eerlijk bent.”

Toekomst voor het leenstelsel?
Over de toekomst van het leenstelsel is Thijmar duidelijk: “De middeninkomens worden het hardst geraakt door het leenstelsel. Natuurlijk, het is goed dat er een stimulans is om eerder af te studeren, maar de jongeren zoals ik beginnen nu aan hun toekomst met een blok aan het been. Daarnaast zou ik het eerlijk vinden als er compensatie komt voor de ‘schuldengeneratie’, bijvoorbeeld dat de overheid na gaat rekenen hoeveel een student echt nodig heeft om te studeren. Dat is misschien een grote opgave, maar het gaat voor de studenten om veel geld! Daarnaast vraag ik mij af of de overheid zich realiseert wat voor gevolgen dit leenstelsel heeft voor studenten, zoals ik.” 

Afhankelijkheid
De gedachten over het terugbetalen van de studieschuld houden Thijmar veel bezig: “Tegelijkertijd besef ik dat het om meer dan geld gaat in dit leven. Het gaat erom dat we ons vertrouwen op God stellen en afhankelijk van Hem onze weg verder vervolgen. Dat geeft dan ook rust. Daarnaast houd ik van mijn vak en ik weet waarom ik het gekozen heb. Van die keuze heb ik nog geen moment spijt gehad.”

Thijmar Kolk

PABO student

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren