Portret: Thomas Vink

Een klimaatdrammer wil hij zichzelf zeker niet noemen, maar de 20-jarige Thomas Vink vindt duurzaamheid wel belangrijk: “Vanuit het rentmeesterschap moeten we zorg dragen voor de aarde en het klimaat.” 

Thomas studeert Bestuurskunde en Overheidsmanagement in Den Bosch. Hij werkt bij de lokale supermarkt als afdelingsmanager en wandelt in zijn vrije tijd graag met hond Nora. Daarnaast is Thomas ook politiek actief: in de gemeenteraad van Waalwijk als fractievolger en als steunfractielid van de CU-SGP in Noord-Brabant. Ook is Thomas sinds kort jongerenambassadeur van Jong-RES (Regionale Energiestrategieën) in de regio Hart van Brabant. Thomas: “We moeten samenwerken aan een duurzame energietransitie en perspectief bieden op de lange termijn aan jongeren. Dat is voor mij een enorme drijfveer om mezelf in te blijven zetten.”

Energietransitie, lastig maar belangrijk
De energietransitie (het overstappen naar duurzame energie) is een ontzettend groot onderwerp met heel erg veel kleine aspecten, dat maakt het vaak ingewikkeld. “Maar we zullen die overgang moeten doormaken,” zegt Thomas. “Vanuit ons rentmeesterschap moeten wij zorg dragen voor de aarde. Het is nu eenmaal een feit dat je niet eindeloos kunt blijven putten uit bronnen zoals aardolie en aardgas.”

Duurzame initiatieven
Ook in de gemeente Waalwijk zijn initiatieven opgedoken om over te stappen op duurzame energie. Thomas: “Onlangs heeft de gemeenteraad van Waalwijk de zogenaamde ‘Kadernota grootschalige opwek duurzame energie’ vastgesteld. Deze kadernota sorteert voor op de komst van een nader te bepalen aantal windmolens aan de rand van de gemeente.” Thomas vertelt dat er onlangs ook een organisatie uit burgerinitiatieven is ontstaan: “Dit zijn inwoners die samen gaan investeren in zonnepanelen op hun daken. De gemeente heeft hieraan ook een voorbereidingskrediet verleend.”

"Vanuit het rentmeesterschap moeten we zorg dragen voor de aarde en het klimaat."

Burgerparticipatie
Thomas merkt dat mensen vaak ten diepste positief staan tegenover energietransitie, maar hebben zorgen over de uitvoering ervan: “Heel praktisch: niemand wil verplicht worden tot het leggen zonnepanelen op zijn huis en al helemaal niet tot een windmolen vlak in de achtertuin.” Volgens Thomas is het daarom goed als burgers worden betrokken bij de energietransitie: “Natuurlijk hebben we volksvertegenwoordigers die beslissingen kunnen nemen, maar dit onderwerp raakt mensen letterlijk in hun achtertuin.” Thomas is van mening dat er een goede balans moet worden gezocht tussen burger- en overheidsparticipatie: “Beiden zijn mij persoonlijk veel te extreem, een combinatie zou meer passend zijn.” 

Wat heeft de toekomst
Volgens Thomas moeten er op korte termijn werk gemaakt worden van kernenergie. Ook is het belangrijk dat er eisen worden gesteld aan bedrijven, vindt Thomas: “Persoonlijk zou ik wel zover willen gaan om eisen te stellen aan bedrijven met grote dakoppervlakken. Er zijn zo ontzettend veel bedrijfsdaken die kunnen worden gevuld met zonnepanelen.” Echter, Thomas vindt dat niet alleen ondernemers daarvoor verantwoordelijk zijn: “De gemeente moet hierin een ondersteunende rol spelen.” 

Ook is Thomas een voorvechter van een zeer strenge en harde handhaving van de zogenaamde ‘energieladder’. Maar bij alle maatregelen moet ook rekening worden gehouden met bijvoorbeeld boeren. Thomas: “Roofbouw moet worden teruggedrongen en kostbare landbouwgrond mag al helemaal niet verloren gaan aan eventuele zonneweides. Samenwerken met de welwillende agrariër heeft voor mij persoonlijk een pré. In Waalwijk zijn daar echt mooie voorbeelden van en daarin ben ik ontzettend trots op onze agrariërs. Energietransitie moeten we echt met elkaar doen.”

Thomas Vink

Student Bestuurskunde en Overheidsmanagement

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren