Studiefinanciering

Jongeren werken zich flink in de schulden om hun studie te kunnen betalen. In het afgelopen jaar werd bekend dat maar liefst de helft van de jongeren een schuld heeft die hoger is dan 20.000 euro! Dit heeft grote gevolgen en raakt met name de kinderen van ouders met een laag of middeninkomen. SGP-jongeren vindt dat elke jongere moet kunnen studeren om uiteindelijk op een goede baan te kunnen solliciteren. Daarom zeggen wij: verhoog de aanvullende beurs, zodat deze jongeren weer onbezorgd kunnen studeren!

Het ‘sociale’ leenstelsel

In 2014 kozen VVD, D66 (de ‘onderwijspartij’), PvdA en GroenLinks ervoor dat studenten zelf veel meer moeten gaan lenen om hun studie te kunnen betalen. Ze noemden dat: een sociaal leenstelsel. Inmiddels blijkt dat het leenstelsel veel schade aanricht. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft zelf een onderzoek gedaan en hieruit blijkt dat de kansenongelijkheid flink is vergroot. Uit andere onderzoeken wordt dit beeld bevestigd. We zien de volgende twee problemen vaak terugkomen als het om het leenstelsel gaat:

–      Het leenstelsel leidt tot hoge studieschulden. Het lijkt alsof studenten grenzeloos geld kunnen lenen van DUO, maar hier zal een keer de prijs voor moeten worden betaald. Een studieschuld vermindert bijvoorbeeld de mogelijkheden om een hypotheek af te sluiten. Daarnaast hebben studenten met een studiegeld weinig eigen financiële middelen, iets wat broodnodig is om als starter überhaupt nog actief te zijn op de woningmarkt.

–      Daarnaast zorgt het leenstelsel voor een extra overbelaste generatie. Naast de sociale media, de druk om jezelf te profileren en de studie zelf, drukt een studieschuld zwaar. Het zorgt voor een extra emotionele belasting.

We moeten snel een einde maken aan de negatieve gevolgen voor met name kinderen van ouders met een laag of een middeninkomen. De studententijd is voor veel jongeren een onvergetelijke tijd. In deze periode leer je goede vrienden kennen, word je gevormd, en heel belangrijk: je kiest voor een opleiding, zodat je je kunt ontwikkelen. Dat moet zo blijven. Een studie is voor jongeren van wezenlijk belang. Het is duidelijk geworden dat het ‘sociale’ leenstelsel studenten niet verder helpt.

Hoe dan wel?

Maar hoe moet stelsel dan in elkaar gezet worden? SGP-jongeren is voorstander van een stimulans om je studie op tijd af te ronden, maar het leenstelsel is daar dus niet de goede oplossing voor. 

SGP-jongeren vindt dat ook kinderen van ouders met een middeninkomen moeten kunnen gaan studeren. De aanvullende beurs dient daarom royaal te worden uitgebreid voor de kinderen waarvan de ouders zo’n inkomen verdienen, zodat deze studenten in feite weer allemaal een basisbeurs als gift krijgen”.

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren