Verstandig migratiebeleid

Wie denkt aan migratie, ziet al snel beelden voor zich van vluchtende mensen, voor wie een veilig heenkomen van levensbelang is. Maar wie aan migratie denkt, ziet ook een failliet systeem, sociale onrust, criminaliteit, en een gebrek aan controle. Het is tijd voor een fundamenteel ander asielstelsel, waarbij SGP-jongeren de Bijbelse plicht tot barmhartigheid én rechtvaardigheid op een verstandige manier wil combineren.

Barmhartig

Barmhartig zijn betekent opvang bieden aan mensen in nood. De beste plek om zoveel mogelijk vluchtelingen onderdak te bieden, is in nabijgelegen landen. Om dat te realiseren, kan Nederland een (financiële) bijdrage leveren. Ook kan er in beperkte mate vluchtelingen in Nederland worden opgevangen. Hierbij zou er in het bijzonder oog moeten zijn voor verdrukte christenen. Anders dan nu, zal Nederland ervoor moeten kiezen om asielzoekers slechts via hervestiging te verwelkomen. Dit betekent dat Nederland asielzoekers uitnodigt en ophaalt om tijdelijk onderdak te bieden. Op deze manier weten we hoeveel asielzoekers er binnenkomen en wie het zijn.

Rechtvaardig

Rechtvaardig zijn betekent ook gezamenlijk de buitengrens van de Europese Unie bewaken, zoals de EU-lidstaten met elkaar hebben afgesproken in het Verdrag van Schengen. Wanneer dit blijft falen zal Nederland met andere lidstaten (of desnoods zelf) grenscontroles moeten instellen. Zonder duidelijke grenzen immers geen grip. Op dit moment verblijven vele tientallen uitgeprocedeerde asielzoekers illegaal in Nederland. Het is onbestaanbaar dat mensen, waarvan de rechter heeft uitgesproken dat ze niet in aanmerking komt voor opvang, niet uit Nederland vertrekken. Een volgend kabinet moet illegale migranten, economische gelukszoekers en uitgeprocedeerde asielzoekers uitzetten naar het land van herkomst. Alleen door streng te zijn, kunnen we barmhartig blijven voor de meest kwetsbaren.

Verstandig

Door bovenstaande wijzigingen door te voeren in het migratiebeleid, zal veel polarisatie verdwijnen. De meeste mensen willen namelijk wel dat Nederland vluchtelingen opvangt, zolang dit geen grote problemen oplevert. Dit vraagt wel om verstandig keuzes, oftewel: goede beslissingen maken. Dat houdt in dat Nederland geen onverstandige pacten meer moet gaat steunen, zoals het Marrakeshpact in 2018. Ook moet Nederland stoppen met het betalen van miljoenen aan vergoedingen op het moment dat de behandeling van een asielaanvraag te lang duurt. Het is van belang dat deze aanvragen sneller gaan. Dit kan door zowel de mogelijkheden van het IND, als van de asielzoeker te beperken. Zo kunnen bijvoorbeeld stapelprocedures worden voorkomen.

SGP-jongeren roept dus op tot barmhartigheid en rechtvaardigheid bij migratie. We moeten de meest kwetsbare vluchtelingen beschermen, maar dat kan alleen door rechtvaardig te zijn.

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren