Vóór een christelijk Nederland

Nederland is een christelijk land. De vele kerktorens die ons land rijk is, laten duidelijk zien dat het christendom Nederland gevormd heeft. Dat is iets om dankbaar voor te zijn en te koesteren. De SGP staat voor Bijbelse politiek en komt op voor de christelijke cultuur en traditie van Nederland. Aan een leven naar christelijke waarden en normen, wil God Zijn zegen verbinden. Bovendien is dat goed voor de hele samenleving en laat het ieder mens tot zijn recht komen. Christelijke vrijheden staan onder druk, denk bijvoorbeeld aan de actuele discussie over bijzonder onderwijs en de vaccinatieplicht. SGP-jongeren is helder: wij staan vóór de vrijheid van onderwijs en juist tegen vaccinatiedwang.

Vóór vrij onderwijs

De overheid is in ons land niet de enige partij die scholen in stand houdt. Scholen die door ouders zijn opgericht (bijzondere scholen), worden ook bekostigd. Dat is een mooi en belangrijk uitgangspunt. De verantwoordelijkheid van ouders voor het onderwijs is een goede zaak. De betrokkenheid bij de school is dan vaak groot. Die betrokkenheid en verantwoordelijkheid zijn broodnodig en heel waardevol.

De kracht van bijzondere scholen zit in hun identiteit.  Het is daarom logisch dat we bijzondere scholen ruimte bieden om hun identiteit te kunnen bewaren. Bijzondere scholen kunnen bijvoorbeeld eisen stellen aan leraren en leerlingen. Het zou een vreemde gang van zaken zijn wanneer scholen personen moeten toelaten die niet bij hun identiteit passen. Zulke dwang leidt tot niets anders dan slechte verhoudingen. De overheid moet de vrijheid van scholen dus garanderen. 

Tégen vaccinatiedwang

De SGP is altijd tegen gedwongen vaccinatie geweest, in welke vorm dan ook. Dat geldt ook voor een vaccin tegen het coronavirus. Met een mogelijke vaccinatieplicht dringt de overheid in de persoonlijke levenssfeer van mensen. De SGP vindt het belangrijk dat ouders een gefundeerde en gewetensvolle keuze maken over het vaccineren van hun kinderen. Ouders moeten daarom worden voorzien van juiste  informatie over inenten. Op het gebied van communicatie en het verspreiden van kennis is nog winst te behalen. Artsen, medewerkers van een consultatiebureau of patiëntenorganisaties kunnen ouders helpen bij het maken van hun keuze. Het blijft echter uiteindelijk een persoonlijke afweging van ouders zelf. De overheid mag mensen niet dwingen om iets te doen wat tegen hun geweten ingaat.

Christelijke waarden moeten dus beschermd worden. De druk op het christelijk bijzonder onderwijs en de toenemende dreiging van een vaccinatieplicht schetsen ons hoe kwetsbaar deze waarden soms zijn. SGP-jongeren blijft zich inzetten om de christelijke cultuur en tradities in Nederland te behouden.

Deel dit bericht

Share on whatsapp
Share on twitter
Share on facebook
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on google
Share on email

Copyright © 2022 - All rights Reserved. | SGP-jongeren